Meow Humble

Đây là Blog cá nhân của tôi nên tôi post gì thì keme tôi.

哦哦哦哦

今天是越南的妇女节。
Thanks for being my mama in this life, thanks for everything❤️

2017-10-20

9394段宜恩生日快乐!

哦哦哦哦哦哦哦。。。

怎么说呀。。。

It's your birthday to day, thanks for existing in my life. 

Knowing you is the most wonderful thing in this world I did. Thanks Duan baba, Duan mama aslo Duan family bring the beautiful you to us.

Wish you all the best for 25 years old, I'll always keep suporting you n GOT7...

2017-09-04

Dành cho 我的刘昊然,嘻嘻嘻嘻。

Lưu Hạo Nhiên, cậu ấy à? Chính là cả thanh xuân của tớ. Chính là người mà tớ mang toàn bộ giấc mộng thiếu nữ của mình gởi gắm vào câu chuyện của chính tớ và cậu.

Tớ ấy à, có thể...

2017-08-29

còn phải cần tiêu đề?!

Tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu, cũng không biết là tại sao nữa, hahaha.

2017-08-19

Trời đựu. Tới nay mới chịu update 😤

2017-05-08
1 / 6

© Meow Humble | Powered by LOFTER